Info NL

Op deze pagina heb je toegang tot de algemene informatie over deze website. Te beginnen over Harmanna, de maker, en over AI in het algemeen. Op de langere duur zul je hier ook informatie vinden over de verschillende algoritmes voor het maken van afbeeldingen, en met het voortschrijden van de technologie (en de tijd) ook over genereren van tekst (met bijvoorbeeld chatGPT).

Wie is Harmanna

Ik heb verschillende AI algoritmes gevraagd wat het dacht van 'Harmanna'. Als redelijk zeldzame Noord-Nederlandse naam, is het bij de Engelstalig getrainde algoritmes een groot vraagteken. Zolang je ze niet met een aanwijzing zoals 'doe een portret' op het juiste spoor zet, gaan ze maar wat gissen. Een klein dorpje in Zuid-Europa? Een gerecht? Oude rotsgravures? Of moet het iets doen met de letters zelf? Op deze pagina zie je een poging van een aantal algoritmes om wijs te worden uit de prompt 'Harmanna'.

Lees meer »

AI - Kunstmatige Intelligentie

AI is de afkorting voor Artificiële Intelligentie, oftewel kunstmatige intelligentie. In het verleden werd dit ook wel afgekort tot KI, maar dat doet mij teveel denken aan 'kunstmatige inseminatie', dus houd ik het op deze website bij AI als ik het wil afkorten.

Lees meer »

Info EN

On this page you have access to general information about this website. Starting with Harmanna, the creator, and AI in general. In the longer term you will also find information here about the different algorithms for creating images, and with the advancement of technology (and time) also about text generation (for example with chatGPT).

Who is Harmanna

I asked several AI algorithms what it thought of 'Harmanna'. As a fairly rare Northern Dutch name, it is a big question mark for the English-trained algorithms. As long as you don't put them on the right track with a clue like 'do a portrait', they'll just start guessing. A small village in southern Europe? A dish? Ancient rock carvings? Or does it have to do something with the letters themselves? This page shows an attempt by a number of algorithms to make sense of the 'Harmanna' prompt.

Lees meer »

AI - Artificial Intelligence

AI is the abbreviation for Artificial Intelligence. In French the correct terms are l'Intelligence Artificielle abbreviated to IA, and in German this would be Künstliche Intelligenz, or KI. On this website we'll stick to AI.

Lees meer »

Maak jouw eigen website met JouwWeb