Welkom

Welkom op de website van Harmanna AI.

Deze website is tweetalig, dus kies zelf de taal die het beste uitkomt.

Vind je de afbeeldingen mooi genoeg om aan je eigen muur te hangen, volg dan de links onder Art.

Welcome

Welcome to the Harmanna AI website.

This website is bilingual, so pick the language that suits you best.

If you feel the images are beautiful enough to hang on your own wall, please follow the links under Art.


Blog Nederlands

 

Website ontwerpen met AI

Tot nu toe heb ik deze website gebouwd op JouwWeb omdat ze een goede en eenvoudige website editor hebben - daarmee is het voor iedereen die nog nooit geprogrammeerd heeft mogelijk een mooie website te bouwen. ideaal om uit te proberen of bloggen iets voor mij is.

Lees meer »

Japanse kunst en generatieve AI

Ik had al een langlopende fascinatie met Japanse kunstvormen zoals bonsai en Japanse tuinen, maar door generatieve AI ben ik me ook gaan verdiepen in de meer grafische kunstvormen. Door de geïsoleerde ligging van de Japanse eilanden en de daaruit voortvloeiende unieke cultuur, heeft Japanse kunst een geheel eigen signatuur. Waar in de vroegere eeuwen invloeden uit China een belangrijke rol speelden - en via het Boeddhisme zelfs invloeden uit India - zijn in recente eeuwen ook westerse invloeden herkenbaar in Japanse kunst. Wederzijds is ook de westerse kunst in de afgelopen eeuwen meermaals beïnvloed door Japanse kunst. Een goede reden om eens te kijken wat generatieve AI ervan terecht brengt.

Lees meer »

Tijd voor tuinen

Soms heb ik het gevoel dat ik teveel hobbies heb - of te weinig energie, maar het eerste is positiever verwoord. Nu de lente in volle gang is, heeft ook mijn tuin weer mijn aandacht nodig, en dat gaat ten koste van de tijd die ik aan deze website kan besteden. Daarom vandaag: tuinen. Zonder pretenties, zonder ranglijsten, en gewoon voor de lol. 

Lees meer »

Verhaal maken met generatieve chatbots

Voor we beginnen met het schrijven van een verhaal, eerst wat vingeroefeningen om te zien of we goed begrijpen hoe we met een chatbot moeten communiceren. Ik heb altijd bewondering voor mensen die Latijn kennen en kunnen. Dit zou ik zo graag willen gebruiken in verhalen met toverspreuken. Kan de chatbot helpen?

Lees meer »

Verhaal bij een plaatje

Tot nu toe ben ik aan het oefenen geweest om plaatjes te kunnen genereren bij een verhaal dat ik al heb liggen. Het nadeel daarbij is dat ik bij het schrijven allang heb bedacht hoe mijn hoofdpersonen eruit zien en de wereld eruit ziet; dat precies uit een AI tevoorschijn toveren is een behoorlijke klus en misschien niet eens mogelijk.

Lees meer »

Verkopen van AI kunst (vervolg)

In de vorige blog was ik een lijst begonnen met Printing on Demand websites. Deze platforms laten jouw klanten bestellingen plaatsen, zetten deze na betaling door naar hun fabrikant(en) en laten het product direct naar jouw klant verzenden. Mijn lijst met Printing on Demand platforms was nog niet af, dus deze week de andere bekende aanbieders. Er zijn een aantal in het oog springende verschillen:

Lees meer »

Verkopen van AI kunst

Al was mijn eerste reden om met AI afbeeldingen te genereren ingegeven door mijn wens om eigen verhalen te illustreren, het was al snel zo leuk dat ik ook ging creëren om het creëren. Het kost alleen wel geld, dus het zou leuk zijn als het ook geld opbrengt. Ondernemend ben ik helaas niet: ik schraap niet mijn geld bij elkaar om al mijn creaties te laten afdrukken en op markten aan de man te brengen. Gelukkig biedt het internet uitkomst. Daar hebben ze 'printing on demand' uitgevonden: iets pas afdrukken als het gekocht is.

Lees meer »

Terugkijken op de winter

De winter is een fijne tijd om achter de computer te kruipen. Binnen is het behaaglijk warm, zeker na een frisse ochtendwandeling. De tuin ligt er stil bij en vraagt weinig onderhoud. Alle tijd om plaatje na plaatje te genereren op mijn favoriete AI platform NightCafe. Soms fantasievolle prompts die je meenemen naar plaatsen ver weg in verleden, toekomst, film of literatuur. Soms realistische prompts om het hier en nu te recreëren.

Lees meer »

Auteursrecht en AI - vervolg

De regels over auteursrecht en plagiaat zijn veel ouder dan de huidige opkomst van generatieve AI. Hierbij definiëren we generatieve AI als kunstmatige intelligentie die al of niet op basis van aanwijzingen van mensen zelf teksten, afbeeldingen, of muziek kan produceren. Sinds 2022 is er controverse over drie thema's, namelijk auteursrecht voor de schrijver van de prompt, auteursrecht voor de makers van de afbeeldingen / teksten / muziek waarop de AI zijn getraind, en plagiaat van bestaande werken door de AI. 

Lees meer »

Plaatsen die de AI (niet) kent

Van alle plaatsen op de wereld staan wel foto's op het internet, maar van sommige meer dan andere. Denk ten eerste aan de plaatsen waar veel toeristen komen, en daarnaast nog aan de plaatsen die een belangrijke plek innemen in films en series op tv. Wat op het internet staat, kan ook in de AI terecht komen, maar ik heb al ondervonden dat alleen de echt wereldwijd beroemde plekken nauwkeurig worden weergegeven. Hieronder een steekproef van heel erg bekend naar blijkbaar niet zo bekend. Ik heb me laten leiden door liedjes en gebeurtenissen. Er zit geen bewust patroon in de spreiding over de wereld; ik heb de voorbeelden uit vijf maanden experimenteren bij elkaar geschraapt.

Lees meer »

Abstracte kunst en AI

Wat kunst is, lijkt in iedere eeuw iets anders te betekenen. Tegenwoordig kan zelfs een toiletpot kunst zijn, als het maar met dat doel wordt neergezet. Er ontstaan nieuwe genres en andere kunstvormen, waardoor het idee over functie en aard van kunst verandert. Relevant hier is zowel de opkomt van digitale kunst, als de opkomst van AI bij het maken van kunst.

Lees meer »

Vreemde dieren

Als je het expres doet, wordt het vaak minder mooi dan als het per ongeluk gebeurt: het creëren van vreemde dieren. Ze lijken soms van een andere planeet te komen, of een kruising tussen twee bekende dieren te zijn. Het is wel mogelijk dit 'ongeluk' op te zoeken. Zelf merk ik drie opties op:

Lees meer »

Tips voor goede prompts

Met al die keuzemogelijkheden van AI’s kan het kiezen van de juiste prompt best complex worden. Globaal leveren ze wel dezelfde resultaten op, maar het zijn de details die verschillen. Ook zelf had ik niet de tijd om ze allemaal uit te proberen. Ik zocht naar bronnen voor de beste prompts, en ook die bronnen hadden weer bronnen... dus in dit artikel een paar bronnen die tips geven voor het maken van de beste prompts.

Lees meer »

Wie doet wat

Ondertussen is de markt voor text-to-image AI geëxplodeerd. Steeds meer groepen proberen een graantje mee te pikken. Eigenlijk wilde ik een artikel schrijven over tips voor het maken van goede tekst-prompts, maar ik zag door de wildgroei van de bomen het bos niet meer. Daarom hier een poging om zaken te ordenen.

Lees meer »

Lijntekeningen

Het grote voordeel van het gebruiken van AI bij het maken van afbeeldingen, is ten eerste de grote hoeveelheid details, die ten tweede in hoge snelheid getekend worden. Natuurlijk zijn er onderling verschillen tussen de AI. Zo was de eerste Dall-e eenvoudiger dan Dall-e2, en kon het minder detail genereren. Midjourney en het Stable Diffusion algoritme legden de lat nog hoger dan die twee, zowel qua detail als qua kwaliteit van de afbeelding. Dat betekent ook dat je voor een oudere AI kunt gaan als je bewust voor een eenvoudige afbeelding kiest.

Lees meer »

Muziek inspiratie

Muziek is een oneindige inspiratie voor mij en velen met mij. Regelmatig geef ik de AI als prompt in mijn favoriete stijl om deze inspiratie om te zetten in beelden.

Lees meer »

Portretten

Om de draad op te pakken van mijn vorige blog: ik ben verder gegaan met portretten van inspirerende oudere gezichten. Deze dames hier zijn gegenereerd in Stable Diffusion versie 1.5 met de tekst:

Lees meer »

AI kunst representatief?

Met mijn eerste AI-gegenereerde afbeeldingen heb ik vooral geprobeerd te achterhalen, wat het kende, en wat het kon. Weten dat de verschillende AI zijn getraind met afbeeldingen van het hele internet, geeft je hoge verwachtingen, maar eigenlijk weet je dan nog niets. Mijn traditioneel Noord-Nederlandse naam 'Harmanna' bleek gelijk al lastig, omdat het zelfs in Nederland weinig gegeven wordt, en daardoor op het internet nauwelijks bekend is. De AI dachten aan alles (gerechten, dorpjes, inscripties) maar niet aan een vrouwennaam, dus moest ik een beetje helpen.

Lees meer »

Auteursrecht en AI

Er is een hoop te doen over auteursrechten in verband met AI. Voor zover ik weet zijn er nog geen rechtszaken aangespannen in Nederland, maar in ieder geval wel in de US, waar enkele artiesten Stability AI, Midjourney en DeviantArt hebben aangeklaagd. In de UK dreigt hetzelfde te gebeuren door Getty Images tegen Stability AI. Ik ben er ondertussen iets dieper ingedoken, om te beginnen met hulp van YouTube advocaat LegalEagle die er een informatieve video over maakte.

Lees meer »

Redenen om met AI kunst te maken

Ik kan nooit stoppen verhalen te verzinnen, maar het is veel werk om die verhalen ook op te schrijven, of uit te tekenen, of om te zetten in een werkende game. De AI die nu in opkomst zijn, hebben de potentie om dit proces te versnellen. Ik begon met een hoop vragen: wat is er allemaal mogelijk, kan het mijn eigen stijl genereren, kan het alle details maken die ik wil, hoe stuurbaar is het? Nog belangrijker: wat is eigenlijk mijn eigen stijl? En: welke AI wil ik gebruiken?

Lees meer »

AI is niet perfect

Wie veel sciencefiction leest of kijkt, schrikt misschien van alle recente berichten over AI: kunstmatige intelligentie die kan schaken, die kunst maakt, tekst begrijpt, zelf kan schrijven…. Laat ik jullie maar geruststellen: voorlopig kan AI de wereld nog niet overnemen. Mijn eigen ervaring met AI gegenereerde afbeeldingen maakt duidelijk dat AI geen perfecte resultaten geeft. De verschillende tekst-naar-plaatjes algoritmes die beschikbaar zijn, doen me denken aan een driejarig kind. Het begrijpt wel woorden, maar het verband tussen de woorden verwaterd al snel. Vraag ik om een zwarte cirkel en een blauw vierkant, dan is de kans dat ik een blauwe cirkel krijg net zo groot als de kans op twee zwarte vierkanten tegen een blauwe achtergrond. Deze AI's kunnen namelijk ook niet tellen!

Lees meer »

De hete brij: plagiaat

Om maar niet om de hete brij heen te draaien: het grote probleem van door AI gegenereerde kunst is de mogelijkheid van plagiaat. Laat ik maar gelijk met een overduidelijk voorbeeld beginnen: Vincent van Gogh. Zijn unieke stijl is herkenbaar uit duizenden. Zijn portret is wereldberoemd. Ik  weet zeker dat ieder zichzelf respecterend AI algoritme dat 'kunst in het algemeen' wil genereren, ook getraind wordt met de schilderijen van Vincent van Gogh. 

Lees meer »

Blog English

 

Website design with AI

So far I have built this website on JouwWeb because they have a good and simple website editor - that makes it possible for anyone who has never programmed to build a beautiful website. Ideal to try out if blogging is something for me.

Lees meer »

Japanese art and generative AI

I already had a long-running fascination with Japanese art forms such as bonsai and Japanese gardens, but generative AI has led me to delve into the more graphic art forms as well. Due to the isolated location of the Japanese islands and the resulting unique culture, Japanese art has its own signature. While influences from China played an important role in the earlier centuries - and even influences from India via Buddhism - Western influences can also be recognized in Japanese art in recent centuries. On the other hand, Western art has also been influenced by Japanese art on several occasions in recent centuries. A good reason to see what generative AI can do with it.

Lees meer »

Time for gardens

Sometimes I feel like I have too many hobbies - or too little energy, but the former is worded more positively. Now that spring is in full swing, my garden needs my attention again, at the expense of the time I can devote to this website. That's why today: gardens. No pretensions, no rankings, and just for fun.

Lees meer »

Making a story with generative chatbots

Before we start writing a story, let's do some small exercises to see if we understand how to communicate with a chatbot. I always admire people who know and can do Latin. I would love to use this in stories with spellcasting . Can the chatbot help? (I have translated the Dutch text to English for clarity.)

Lees meer »

Story with a picture

So far I've been practicing generating images for a story I already have lying around. The downside to that is that during the writing I've already figured out what my main characters look like and the world looks like; Conjuring that out of an AI is quite a job and may not even be possible.

Lees meer »

Selling AI art (continued)

In the previous blog I started a list of Printing on Demand websites. These platforms allow your customers to place orders, forward them to their manufacturer(s) after payment and have the product shipped directly to your customer. My list of Printing on Demand platforms was not finished yet, so this week the other well-known providers. There are a number of striking differences:

Lees meer »

Selling AI art

Although my first reason to generate images with AI was motivated by my desire to illustrate my own stories, it was soon so much fun that I also started creating for the sake of creating. It only costs money, so it would be nice if it also brings in money. Unfortunately I'm not entrepreneurial: I don't scrape together my money to have all my creations printed and then sell them on a market. Fortunately, the internet offers a solution. There they invented 'printing on demand': printing something only when it has been purchased.

Lees meer »

Looking back on winter

Winter is a nice time to curl up behind the computer. Inside it is pleasantly warm, especially after a brisk morning walk. The garden is quiet and requires little maintenance. All the time to generate image after image on my favorite AI platform NightCafe. Sometimes fanciful prompts that take you to faraway places in the past, future, film or literature. Sometimes realistic prompts to recreate the here and now.

Lees meer »

Copyright and AI - continued

The rules on copyright and plagiarism are much older than the current rise of generative AI. We define generative AI as artificial intelligence that can produce texts, images or music, whether or not based on instructions from people. As of 2022, there is controversy over three themes, namely copyright to the writer of the prompt, copyright to the creators of the images / lyrics / music the AI are trained on, and plagiarism of existing works by the AI.

Lees meer »

Places (not) known by AI

Of all places in the world there are pictures on the internet, but of some more than others. Think first of all of the places where many tourists come, and also of the places that play an important role in films and series on TV. What's on the internet can also end up in the AI, but I've already found that only the truly globally famous places are accurately represented. Below is a sample from very well known to apparently not so well known. I have been guided by songs and events. There is no conscious pattern to its distribution around the world; I scraped together the examples from five months of experimentation.

Lees meer »

Abstract art and AI

What art is seems to mean something different in every century. Nowadays, even a toilet bowl can be art, if only it is placed with that purpose. New genres and other art forms are emerging, changing the idea of the function and nature of art. Relevant here is both the rise of digital art and the rise of AI in making art.

Lees meer »

Strange animals

If you do it on purpose, it often becomes less beautiful than if it happens by accident: creating strange animals. They sometimes seem to come from another planet, or to be a cross between two familiar animals. It is possible to create this 'accident'. I personally note three options:

Lees meer »

Tips for good prompts

With all those options of AIs, choosing the right prompt can become quite complex. Overall, they yield the same results, but it's the details that differ. I didn't have the time to try them all myself. I searched for sources for the best prompts, and those sources had sources too... so here are a few sources that provide tips on how to create the best prompts.

Lees meer »

Who does what

Meanwhile, the market for text-to-image AI has exploded. More and more groups are trying to get their share. I actually wanted to write an article about tips for making good text prompts, but I couldn't see the wood for the  trees anymore. So here's an attempt to sort things out.

Lees meer »

Line art

The big advantage of using AI when creating images is - firstly - the large amount of details, which are - secondly - drawn at high speed. Of course there are differences between the AI. For example, the first Dall-e was simpler than Dall-e2, and could generate less detail. Midjourney and the Stable Diffusion algorithm raised the bar even higher than those two, both in terms of detail and quality of the image. That also means that you can go for an older AI if you consciously choose to make a simple image.

Lees meer »

Music inspiration

Music is an endless source of inspiration for me and many with me. I regularly prompt the AI in my favorite style to turn this inspiration into images.

Lees meer »

Portraits

To pick up the thread of my previous blog: I have continued making portraits of inspiring older faces. These ladies here were generated in Stable Diffusion version 1.5 with the text:

Lees meer »

AI art representative?

With my first AI-generated images, I mainly tried to find out what it knew and what it could do. Knowing that the different AIs have been trained with images from all over the internet gives you high expectations, but you really don't know anything yet. My traditional Northern Dutch name 'Harmanna' immediately turned out to be difficult, because it is not given much, even in the Netherlands, and is therefore hardly known on the internet. The AI thought of everything (dishes, villages, inscriptions) but not a woman's name, so I had to help a bit.

Lees meer »

Copyrights and AI

A lot can be said about copyright related to AI. As far as I know, no lawsuits have been filed in the Netherlands, but they have in the US, where some artists have sued Stability AI, Midjourney and DeviantArt. In the UK the same threatens to happen against Stability AI by Getty Images. In the meantime I've delved into the subject matter a little deeper, starting with the help of YouTube lawyer LegalEagle who made an informative video about it.

Lees meer »

Reasons to make art with AI

I can never stop making up stories, but it's a lot of work to also write down those stories, or draw them on paper, or convert them into a working game. The AI that are now emerging have the potential to accelerate this process. I started with a lot of questions: what is possible, can it generate my own style, can it make all the details I want, how controllable is it? More importantly: what is my own style? And: which AI do I want to use?

Lees meer »

AI is not perfect

Those who read or watch a lot of science fiction may be shocked by all the recent reports about AI: artificial intelligence that can play chess, that makes art, understands text, can write by itself…. Let me reassure you: for the time being, AI cannot yet take over the world. My own experience with AI generated images makes it clear that AI does not give perfect results. The various text-to-image algorithms available remind me of a three-year-old child. It understands words, but the connection between the words quickly becomes diluted. If I ask for a black circle and a blue square, the chance of getting a blue circle is just as big as the chance of getting two black squares against a blue background. These AIs can't count either!

Lees meer »

The elephant in the room: plagiarism

To start with the elephant in the room, the big problem with AI-generated art is the potential for plagiarism. Let me start with an obvious example: Vincent van Gogh. His unique style is recognizable out of thousands. His self portrait is world famous. I am quite certain that any self-respecting AI algorithm that wants to generate 'art in general' is also trained with Vincent van Gogh's paintings.

Lees meer »